Dnia 19 maja 2014 r. w naszej szkole obchodzono Dzień Patrona. Z tej okazji zorganizowano następujące konkursy:

-dla klas I-III- “Tadeusz Kościuszko w oczach dzieci”-portret patrona. Zwyciężyła kl. Ia. Ponadto uczniowie klas I-III wykazały się wiedzą o swoim patronie. Zwyciężyła kl.I b.

-dla klas IV-VI – “Tadeusz Kościuszko- w oczach dzieci”- prezentacja multimedialna. Najciekawszą pracą okazała się prezentacja klasy IVa.

Również klasy IV-VI mogły popisać się znajomością bibliografii swojego patrona. W tej kategorii zwyciężyła kl. VIa. Całość obchodów Dnia Patrona poprzedziły następujące elementy:
– kalendarium Tadeusza Kościuszki
– prezentacja multimedialna o naszym patronie.
Nad wszystkim czuwali uczniowie naszego gimnazjum: J. Czubata, O. Jaśkiweicz,J. Kaszubska,E. Kowalska, A. Szmigielska, Z. Wojtasiewicz, B. Mazurek, D. Kamiński, M. Kardasz wraz z p. B. Kloc.
Dziękuję za pomoc. Zwycięzcom gratuluję. Więcej zdjęć w naszej galerii.

Opiekun Samorządu uczniowskiego
B.Kloc

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki

ul.Daszyńskiego 1, 68-219 Tuplice
tel. 68 362 53 44

sekretariat: sptuplice@edu.tuplice.pl

intendentka tel. 502 026 211

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
NPRC 2.0
NPRC 2.0
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Rodo
Rodo
Monitoring
Monitoring

Administratorem danych osobowych w postaci monitoringu jest:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuplicach
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1
Więcej informacji na temat przetwarzania:
www.sp.tuplice.pl
zakładka RODO

Dziennik Elektroniczny
Dziennik Elektroniczny
Anonimowa skrzynka
Anonimowa skrzynka
Międzyszkolna sieć TIK
Międzyszkolna sieć TIK
Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny na Facebooku
skkt_tuplice
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Promująca Zdrowie
Matematyczne ZOO
matzoo