Witamy na stronie  szkolnej biblioteki. Znajdziesz tutaj  informacje  tj:

-regulaminy dotyczące zasad funkcjonowania czytelni, wypożyczalni,

– regulamin wypożyczania podręczników,

– godziny otwarcia biblioteki,

– listę lektur obowiązujących w danym roku szkolnym, a także informacje o działaniach pracy biblioteki.

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Regulamin korzystania z podręczników

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

Bibliotekarz przebywa w bibliotece w maseczce bądź przyłbicy i w rękawiczkach.
W bibliotece jest płyn do dezynfekcji rąk. Każdy uczeń, który wchodzi do biblioteki ma obowiązek dezynfekowania rąk.
Wypożyczający w bibliotece ma obowiązek zakrywania ust i nosa oraz posiadać rękawiczki.
Biblioteka podzielona jest na strefy:
wypożyczalnia
czytelnia
pracownia multimedialna
W celu umożliwienia przestrzegania wymogu dystansu w bibliotece szkolnej w każdej strefie może przebywać maksymalnie 2 osoby.
W bibliotece nie ma wolnego dostępu do półek. Bibliotekarz podaje wypożyczającym książki.
Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
Po przyjęciu książek od czytelnika są one odkładane na półkę – odizolowane od pozostałych egzemplarzy na okres 2 dni. Książki na półce oznaczone są datą zwrotu.
Po każdym użyciu komputera przez ucznia sprzęt jest dezynfekowany.
Książki, czasopisma z których korzystał uczeń ze strefy – czytelni również poddawane są 2 dniowej kwarantannie.

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki

ul.Daszyńskiego 1, 68-219 Tuplice
tel. 68 362 53 44

sekretariat: sptuplice@edu.tuplice.pl

intendentka tel. 502 026 211

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
NPRC 2.0
NPRC 2.0
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Rodo
Rodo
Monitoring
Monitoring

Administratorem danych osobowych w postaci monitoringu jest:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuplicach
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1
Więcej informacji na temat przetwarzania:
www.sp.tuplice.pl
zakładka RODO

Dziennik Elektroniczny
Dziennik Elektroniczny
Anonimowa skrzynka
Anonimowa skrzynka
Międzyszkolna sieć TIK
Międzyszkolna sieć TIK
Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny na Facebooku
skkt_tuplice
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Promująca Zdrowie
Matematyczne ZOO
matzoo