Poniżej treść komunikatu Gminy Tuplice. W załącznikach znajdują się dokumenty do wypełnienia dla zainteresowanych.

Gmina Tuplice informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.
W związku z powyższym zapraszamy do złożenia wniosków – oświadczeń, które będą podstawą do złożenia wniosku przez Gminę.
Oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku chęci wzięcia udziału w projekcie.
W przypadku dzieci nieletnich oświadczenie wraz ze zgodą wypełnia rodzic/opiekun prawny, w przypadku ucznia pełnoletniego dokumenty wypełnia on sam.
Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
Gmina może otrzymać dofinansowanie na:
• ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
• ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
• usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.
Gmina Tuplice będzie wnioskować o dofinansowanie na podstawie oświadczeń złożonych przez rodziców/opiekunów uczniów lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, którzy zamieszkują miejscowość lub gminę, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i krewni w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości lub gminie objętej PPGR.
Zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy będzie własnością Gminy Tuplice i udostępniony zostanie nieodpłatnie rodzicom/opiekunom lub pełnoletnim uczniom na podstawie np. umowy użyczenia.
Osoby spełniające kryteria uczestniczenia w projekcie mogą pobrać (ze strony internetowej urzędu) i złożyć do dnia 29 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tuplice (w godzinach pracy urzędu)  odpowiednie oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy dołączyć je do oświadczenia.
Wszystkie informacje na temat projektu dostępne są na stronie: https://liblink.pl/0dpp4Dxbvd

 

Pliki do pobrania

Gmina Tuplice informuje

Oswiadczenie-rodzica-opiekuna-zal.-2

Oswiadczenie-ucznia-szkoly-sredniej-ktory-osiagnal-pelnoletnosc-zal.-3

Regulamin-konkursu-zal.-1

Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-zal.-4

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki

ul.Daszyńskiego 1, 68-219 Tuplice
tel. 68 362 53 44

sekretariat: sptuplice@edu.tuplice.pl

intendentka tel. 502 026 211

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
NPRC 2.0
NPRC 2.0
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Rodo
Rodo
Monitoring
Monitoring

Administratorem danych osobowych w postaci monitoringu jest:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuplicach
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1
Więcej informacji na temat przetwarzania:
www.sp.tuplice.pl
zakładka RODO

Dziennik Elektroniczny
Dziennik Elektroniczny
Anonimowa skrzynka
Anonimowa skrzynka
Międzyszkolna sieć TIK
Międzyszkolna sieć TIK
Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny na Facebooku
skkt_tuplice
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Promująca Zdrowie
Matematyczne ZOO
matzoo