Dyrektor Szkoły:

mgr Małgorzata Polak

Zastępca Dyrektora:

mgr Ewa Kazuś

mgr Dorota Czubata – Język polski, Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Agnieszka Oleś-Paluszkiewicz – Język polski, Pedagog szkolny
mgr Rafał Dziobek – Język niemiecki
mgr Tomasz Paluszkiewicz – Historia ,Wychowanie fizyczne, Geografia, WOS
mgr Iwona Sudoł – Matematyka

mgr Ewa Kazuś – Matematyka
mgr Dariusz Wypych – Informatyka. zajęcia techniczne
mgr Małgorzata Gwoździńska – Edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Polak – Przyroda
mgr inż. Joanna Lewandowska-Gajda – Przyroda, Biologia, Wychowanie fizyczne
mgr Piotr Haracz – Muzyka, Plastyka, Historia
mgr Anna Dolot – Edukacja wczesnoszkolna, Wychowanie fizyczne
mgr Grażyna Kucharczyk – Religia, Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Leszek Białuga – Religia
mgr Wioletta Chopcian -Logopedia, Edukacja wczesnoszkolna
mgr Lidia Orkisz – Edukacja wczesnoszkolna

mgr Agnieszka Duszeńko – Edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Janik – Świetlica szkolna
mgr Małgorzata Szmigielska – Świetlica, Doradztwo zawodowe

mgr Aneta Faber – nauczyciel wspomagający

mgr Daniela Modrzejewska – nauczyciel wspomagający

mgr Julita Sarnowska – Świetlica, nauczyciel wspomagający

mgr Wojciech Nadworski – Wychowanie fizyczne, Świetlica

mgr Beata Kloc – Biblioteka, Edukacja wczesnoszkolna
mgr Danuta Rudzka – Dziobek – Język niemiecki
mgr Wojciech Balcerek – fizyka

mgr Katarzyna Łucka – Chemia

mgr Ratomska Anita – Psycholog

mgr Wojciechowska Anna – Język Angielski

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki

ul.Daszyńskiego 1, 68-219 Tuplice
tel. 68 362 53 44

sekretariat: sptuplice@edu.tuplice.pl

intendentka tel. 502 026 211

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
NPRC 2.0
NPRC 2.0
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Rodo
Rodo
Monitoring
Monitoring

Administratorem danych osobowych w postaci monitoringu jest:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuplicach
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1
Więcej informacji na temat przetwarzania:
www.sp.tuplice.pl
zakładka RODO

Dziennik Elektroniczny
Dziennik Elektroniczny
Anonimowa skrzynka
Anonimowa skrzynka
Międzyszkolna sieć TIK
Międzyszkolna sieć TIK
Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny na Facebooku
skkt_tuplice
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Promująca Zdrowie
Matematyczne ZOO
matzoo