Zajęcia pozalekcyjne i Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Nazwa zajęć Prowadzący
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Chopcian Wioletta
zajęcia logopedyczne Chopcian Wioletta
klasa IV
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Czubata Dorota
klasa VIa
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Czubata Dorota
VI-VIII
Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się
Czubata Dorota
VIIb
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Czubata Dorota
Zaj.r.u.u
Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się
Czubata Dorota
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Dolot Anna
zajęcia sportowe Dolot Anna
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Dolot Anna
kółko artystyczne Duszeńko Agnieszka
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Duszeńko Agnieszka
Terapia pedagogiczna Duszeńko Agnieszka
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Duszeńko Agnieszka
zajęcia wyrównawcze klasa IV Dziobek Rafał
zajęcia wyrównawcze klasa VI Dziobek Rafał
zajęcia wyrównawcze klasa VII Dziobek Rafał
zajęcia wyrównawcze klasa VIII Dziobek Rafał
4 Zajęcia rewalidacyjne Faber Aneta
5 Zajęcia rewalidacyjne Faber Aneta
Koło matematyczno-przyrodnicze Gwoździńska Małgorzata
Koło szachowe Gwoździńska Małgorzata
Zajęcia rewalidacyjne Gwoździńska Małgorzata
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze Gwoździńska Małgorzata
SKKT Haracz Piotr
Zajęcia muzyczne Haracz Piotr
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki klasa VI B Kazuś Ewa
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki klasa IV Kazuś Ewa
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Kloc Beata
Koło wolontariatu Kucharczyk Grażyna
Koło biologiczne Lewandowska-Gajda Joanna
Koło szachowe Lewandowska-Gajda Joanna
Dodatkowe zajęcia z języka polskiego Oleś-Paluszkiewicz Agnieszka
Zww 5 język polski Oleś-Paluszkiewicz Agnieszka
Zww 8 język polski Oleś-Paluszkiewicz Agnieszka
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Orkisz Lidia
Zajęcia rewalidacyjne Orkisz Lidia
Zajęcia rewalidacyjne nr 2 Orkisz Lidia
Zajęcia sportowe Paluszkiewicz Tomasz
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 7B Rudzka-Dziobek Danuta
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 5A Rudzka-Dziobek Danuta
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 6B Rudzka-Dziobek Danuta
Koło języka niemieckiego Rudzka-Dziobek Danuta
Dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego Rudzka-Dziobek Danuta
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 6A Sudoł Iwona
Koło matematyczne Sudoł Iwona
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 7A Sudoł Iwona
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 7B Sudoł Iwona
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 8 Sudoł Iwona
Zajęcia rewalidacyjne L Szmigielska Małgorzata
Zajęcia rewalidacyjne M Szmigielska Małgorzata
Zajęcia rewalidacyjne N Szmigielska Małgorzata
Zajęcia rewalidacyjne Z Szmigielska Małgorzata
Koło informatyczno-techniczne Wypych Dariusz
Programowanie klasy II Wypych Dariusz
Koło polonistyczne Zaborowska Jadwiga
Koło teatralno-taneczne Zaborowska Jadwiga
ZDW język polski klasa VI b Zaborowska Jadwiga
ZDW język polski klasa VII a Zaborowska Jadwiga
Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki

ul.Daszyńskiego 1, 68-219 Tuplice
tel. 68 362 53 44

sekretariat: sptuplice@edu.tuplice.pl

intendentka tel. 502 026 211

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
NPRC 2.0
NPRC 2.0
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Rodo
Rodo
Monitoring
Monitoring

Administratorem danych osobowych w postaci monitoringu jest:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuplicach
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1
Więcej informacji na temat przetwarzania:
www.sp.tuplice.pl
zakładka RODO

Dziennik Elektroniczny
Dziennik Elektroniczny
Anonimowa skrzynka
Anonimowa skrzynka
Międzyszkolna sieć TIK
Międzyszkolna sieć TIK
Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny na Facebooku
skkt_tuplice
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Promująca Zdrowie
Matematyczne ZOO
matzoo