Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2021/2022

TERMIN

ZADANIA

1 września Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
6 września Zebranie z rodzicami
29 września Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej
14 października Uroczystości związane z DEN
10 listopada Apel – Odzyskanie Niepodległości przez Polskę
26 listopada Andrzejki szkolne
2 grudnia Zebranie rodziców
17 grudnia Jasełka szkolne
23 grudnia- 31 grudnia Zimowa przerwa świąteczna
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
12 stycznia Bal karnawałowy
styczeń Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dziadka
17 stycznia- 28 stycznia Ferie zimowe
3 lutego Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej (I semestr)
7 lutego Zebranie z rodzicami
21 marca Dzień Wiosny
Termin do uzgodnienia Rekolekcje szkolne
14 kwietnia – 19kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna
21 kwietnia Święto szkoły
20 maja Zebranie z rodzicami
24-26 maja Egzamin ósmoklasisty
17 czerwca Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
24 czerwca Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020
25 czerwca- 31 sierpnia 2022 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Dni ustawowo wolne od pracy

* Wszystkich Świętych – 1 listopada 2021r. (poniedziałek)
* Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2021r. (czwartek)

* Boże Narodzenie – 25-26 grudnia 2020r. (sobota, niedziela)

* Nowy Rok – 1 stycznia 2022r. (sobota)
* Trzech Króli– 6 stycznia 2022r. (czwartek)

* Poniedziałek Wielkanocny – 18 kwietnia 2022r. (poniedziałek)

* Święto Pracy – 1 maja 2022r. (niedziela)

* Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2022r. (wtorek)
* Boże Ciało – 16 czerwca 2022r. (czwartek)

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

1 15 października (piątek) Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
2. 12 listopada (piątek) Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
3. 7 stycznia (piątek) Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
4. 2 maja (poniedziałek) Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
5. 24 maja – 26 maja 2022r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów
(egzamin ósmoklasisty)
6. 17 czerwca Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Konsultacje indywidualne dla rodziców od godz.16.00 -17.00

4 października – poniedziałek

8 listopada – poniedziałek
7 marca – poniedziałek

4 kwietnia – poniedziałek

6 czerwca – poniedziałek

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki

ul.Daszyńskiego 1, 68-219 Tuplice
tel. 68 362 53 44

sekretariat: sptuplice@edu.tuplice.pl

intendentka tel. 502 026 211

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
NPRC 2.0
NPRC 2.0
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Rodo
Rodo
Monitoring
Monitoring

Administratorem danych osobowych w postaci monitoringu jest:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuplicach
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1
Więcej informacji na temat przetwarzania:
www.sp.tuplice.pl
zakładka RODO

Dziennik Elektroniczny
Dziennik Elektroniczny
Anonimowa skrzynka
Anonimowa skrzynka
Międzyszkolna sieć TIK
Międzyszkolna sieć TIK
Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny na Facebooku
skkt_tuplice
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Promująca Zdrowie
Matematyczne ZOO
matzoo