Wielokrotnie już napływały do nas podziękowania od Zarządu Stowarzyszenia Transplantacji Serca
w Zabrzu za naszą działalność i współudział w przedsięwzięciach. Tym razem otrzymaliśmy
w prezencie publikację na temat działalności Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
z pamiątkowym wpisem Pana profesora Mariana Zembali, książka dostępna w szkolnej bibliotece, pamiątkowy dyplom oraz piękną grafikę, którą można obejrzeć na szkolnym korytarzu.
Prace plastyczne naszych małych artystów wywołały radość na twarzach innych. Rzadko bowiem spotyka się wyrozumiałych i wspaniałomyślnych ludzi, którzy bezinteresownie pomagają innym, rozsiewając ciepło i dobro. Tak niewiele, a jednak tak wiele…

Wioletta Chopcian

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki

ul.Daszyńskiego 1, 68-219 Tuplice
tel. 68 362 53 44

sekretariat: sptuplice@edu.tuplice.pl

intendentka tel. 502 026 211

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
NPRC 2.0
NPRC 2.0
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Rodo
Rodo
Monitoring
Monitoring

Administratorem danych osobowych w postaci monitoringu jest:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuplicach
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1
Więcej informacji na temat przetwarzania:
www.sp.tuplice.pl
zakładka RODO

Dziennik Elektroniczny
Dziennik Elektroniczny
Anonimowa skrzynka
Anonimowa skrzynka
Międzyszkolna sieć TIK
Międzyszkolna sieć TIK
Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny na Facebooku
skkt_tuplice
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Promująca Zdrowie
Matematyczne ZOO
matzoo