Uwaga !

Dnia 28 listopada odbył się I etap konkursu

„Mistrz Recyklingu”.

Wyniki:

Szkoła Podstawowa

Klasa I – 54,24 kg, średnia: 3,19kg

Klasa IIa – 44,72kg, średnia: 3,19kg

Klasa IIb – 0 kg

Klasa IIIa- 103,18kg, średnia: 6,87kg

Klasa IIIb- 354,68kg, śr.: 25,33kg

Klasa IIIc- 164,20kg, śr.: 10,26kg

Klasa IV- 32,52, śr.: 1,41kg

Klasa V- 1252,04kg, śr.: 65,89kg

Klasa VI- 207,68kg, śr.: 8,30kg

Gimnazjum

Klasa Ia- 0kg

Klasa Ib- 146,94kg, śr.: 10,49kg

Klasa IIa- 3,30kg,śr.: 0,23 kg

Klasa IIb- 73,56kg, śr.: 5,65kg

Klasa IIIa- 8,96kg, śr.: 0,64kg

Klasa IIIb- 0 kg

Organizatorzy: B. Kloc, W. Chopcian

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki

ul.Daszyńskiego 1, 68-219 Tuplice
tel. 68 362 53 44

sekretariat: sptuplice@edu.tuplice.pl

intendentka tel. 502 026 211

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
NPRC 2.0
NPRC 2.0
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Rodo
Rodo
Monitoring
Monitoring

Administratorem danych osobowych w postaci monitoringu jest:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuplicach
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1
Więcej informacji na temat przetwarzania:
www.sp.tuplice.pl
zakładka RODO

Dziennik Elektroniczny
Dziennik Elektroniczny
Anonimowa skrzynka
Anonimowa skrzynka
Międzyszkolna sieć TIK
Międzyszkolna sieć TIK
Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny na Facebooku
skkt_tuplice
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Promująca Zdrowie
Matematyczne ZOO
matzoo