Plan Rekolekcji szkolnych – Szkoła Podstawowa – 26.03. do 29.03. A.D.2017 r.

„ Idźcie   i  głoście – światu  Ewangelię „.       

 

Niedziela – 26.03. – NIEDZIELA – DZIEŃ PAŃSKI

 1. 930 w kościele– Rozpoczęcie Rekolekcji: Msza  św.  z  nauką

Rekolekcyjną dla wszystkich dzieci i młodź.  z  Gimn.

 

Poniedziałek – 27.03. –   SŁOWO   BOŻE.

 1. 800 –  PrzedszkoleSpotkanie  Rekolekcyjne – z przedszkolakami /do ok. g. 900/
 2. 930w szkole – Modlitwy poranne i refleksja na rozpoczęcie dnia.

SPOTKANIA W  GRUPIE:

RAZEM  –  dla  wszystkich  klas /sala gimnastyczna/

 1. 1030g. 1100 Przerwa /zostajemy w szkole/

– po przerwie – ok. godz. 1105 udajemy się do kościoła

 1. 1115 w kościele – dla klas I – VI.

                                  Spotkanie ze Słowem Bożym – Nauka Rekolekcyjna /do ok. g. 1230/

                           /uczestniczą wszystkie dzieci wraz z nauczycielami  wychowawcami/

     

 1. g. 1245 Zakończenie I dnia rekolekcji

 

 

Wtorek – 28.03.      KRZYŻ – znakiem  zmiany  życia.

SPOWIEDŹ – Szansa na zmianę swojego życia

 1. 900w szkoleSPOTKANIE W  GRUPIE:

RAZEM –  dla wszystkich klas /sala gimnastyczna – duża/

     DROGA  KRZYŻOWA  /prowadzona  przez  dzieci/.

 1. g. 1010 przerwa
 2. 1045 dla klas I – III / mała sala gimnastyczna/

na g. 1045do kościoła  – przychodzą klasy IV – VI.

Przygotowanie do  Spowiedzi  – Rachunek  sumienia.

 1. 1100 SPOWIEDŹ

na g. 1130do kościoła – przychodzą klasy I – III.

 1. 1130 – Nauka rekolekcyjna, Komunia św. i Dziękczynienie

/uczestniczą wszystkie dzieci wraz z nauczycielami  wychowawcami/

                                 

 1. g. 1230 Zakończenie II dnia rekolekcji

 

Środa – 9.03.EUCHARYSTIA.

 1. 915w szkole – Modlitwy poranne i refleksja na rozpoczęcie dnia.

     SPOTKANIA W GRUPIE – Razem dla wszystkich klas

/sala  gimnastyczna /

 1. 1030 Przerwa
 2. 1100 – przejście do kościoła – (do kościoła przychodzi także „0”)
 3. g. 1115 – Przygotowanie do Liturgii Eucharystycznej,

po – MSZA ŚWIĘTA z nauką rekolekcyjną

/uczestniczą wszystkie dzieci wraz z nauczycielami  wychowawcami/

           BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  na  ZAKOŃCZENIE  REKOLEKCJI.                                                                                                                           

 

przewidywane zakończenie III dnia rekolekcji ok. g. 1230

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki

ul.Daszyńskiego 1, 68-219 Tuplice
tel. 68 362 53 44

sekretariat: sptuplice@edu.tuplice.pl

intendentka tel. 502 026 211

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
NPRC 2.0
NPRC 2.0
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Rodo
Rodo
Monitoring
Monitoring

Administratorem danych osobowych w postaci monitoringu jest:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuplicach
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1
Więcej informacji na temat przetwarzania:
www.sp.tuplice.pl
zakładka RODO

Dziennik Elektroniczny
Dziennik Elektroniczny
Anonimowa skrzynka
Anonimowa skrzynka
Międzyszkolna sieć TIK
Międzyszkolna sieć TIK
Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny na Facebooku
skkt_tuplice
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Promująca Zdrowie
Matematyczne ZOO
matzoo