VIB    4 KWIETNIA NASI UCZNIOWIE WZIĘLI UDZIAŁ W SWOIM PIERWSZYM POWAŻNYM EGZAMINIE

Czy potrafią napisać list? Jak sobie radzą z obliczaniem pola? O tym przekonamy się dopiero w czerwcu, bowiem wtedy poznamy wyniki sprawdzianu po klasie szóstej. W czwartek przez 60 minut pokonując stres, najstarsi uczniowie rozwiązali 26 zadań z matematyki i języka polskiego. Do zdobycia było 40 punktów.

Szóstoklasiści ciężko pracowali, aby przygotować się do testu. Liczymy na świetne wyniki:) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Agnieszka Oleś-Paluszkiewicz

VIA

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki

ul.Daszyńskiego 1, 68-219 Tuplice
tel. 68 362 53 44

sekretariat: sptuplice@edu.tuplice.pl

intendentka tel. 502 026 211

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
NPRC 2.0
NPRC 2.0
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Rodo
Rodo
Monitoring
Monitoring

Administratorem danych osobowych w postaci monitoringu jest:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuplicach
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1
Więcej informacji na temat przetwarzania:
www.sp.tuplice.pl
zakładka RODO

Dziennik Elektroniczny
Dziennik Elektroniczny
Anonimowa skrzynka
Anonimowa skrzynka
Międzyszkolna sieć TIK
Międzyszkolna sieć TIK
Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny na Facebooku
skkt_tuplice
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Promująca Zdrowie
Matematyczne ZOO
matzoo