Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Gorzowie Wlkp. organizuje konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych pn.

„Jedz owoce, mleko pij i na co dzień zdrowo żyj”

Celem Konkursu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży prozdrowotnych nawyków żywieniowych poprzez promowanie zasad prawidłowego odżywiania.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pracy/zdjęcia lub pliku np. z aparatu fotograficznego/ , która nawiązuje do hasła przewodniego.

Pracę wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście do 23 listopada (do nauczyciela informatyki). Prace dostarczone po terminie nie zostaną wysłane do organizatora konkursu.

[download id=”3″]

Zapraszamy do udziału.

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki

ul.Daszyńskiego 1, 68-219 Tuplice
tel. 68 362 53 44

sekretariat: sptuplice@edu.tuplice.pl

intendentka tel. 502 026 211

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
NPRC 2.0
NPRC 2.0
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Rodo
Rodo
Monitoring
Monitoring

Administratorem danych osobowych w postaci monitoringu jest:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuplicach
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1
Więcej informacji na temat przetwarzania:
www.sp.tuplice.pl
zakładka RODO

Dziennik Elektroniczny
Dziennik Elektroniczny
Anonimowa skrzynka
Anonimowa skrzynka
Międzyszkolna sieć TIK
Międzyszkolna sieć TIK
Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny na Facebooku
skkt_tuplice
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Promująca Zdrowie
Matematyczne ZOO
matzoo