Dnia 16 czerwca 2012 r. odbyła się kolejna wycieczka rowerowa zorganizowana przez nasz klub. Tym razem przejechaliśmy trasę z Tuplic do Olszyny.

 

Podczas trasy zobaczyliśmy:

unikatowe kopce graniczne z XIX wieku,

pozostałości fortyfikacji polowych jednostek artylerii ciężkiej z 1945 r.,

Krzywy Las,

wysoką terasę doliny Nysy Łużyckiej,

wąwozy i przepiękne widoki roztaczające się na dolinę Nysy Łużyckiej i zachodnią część  Łuku Mużakowa,

terminal odpraw celnych w Olszynie.

Wszystkie atrakcje były opatrzone szerokim komentarzem pana Piotra Haracza. Opiekę medyczną i techniczną nad grupą sprawował Tomasz Paluszkiewicz.

Zdjęcia z wycieczki zobaczycie w naszej galerii.

Tomasz Paluszkiewicz, Piotr Haracz

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki

ul.Daszyńskiego 1, 68-219 Tuplice
tel. 68 362 53 44

sekretariat: sptuplice@edu.tuplice.pl

intendentka tel. 502 026 211

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
NPRC 2.0
NPRC 2.0
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Rodo
Rodo
Monitoring
Monitoring

Administratorem danych osobowych w postaci monitoringu jest:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuplicach
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1
Więcej informacji na temat przetwarzania:
www.sp.tuplice.pl
zakładka RODO

Dziennik Elektroniczny
Dziennik Elektroniczny
Anonimowa skrzynka
Anonimowa skrzynka
Międzyszkolna sieć TIK
Międzyszkolna sieć TIK
Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny na Facebooku
skkt_tuplice
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Promująca Zdrowie
Matematyczne ZOO
matzoo