źródła3    Uczniowie klasy IV pierwszy raz w dziejach swojej edukacji zetknęli się z historią jako przedmiotem. Wiedzą już, czym się zajmuje historyk i jak wygląda jego praca. Dowiedzieli się też jak ważną rolę w odtwarzaniu przeszłości odgrywają źródła historyczne. Podczas dyskusji na lekcji padł pomysł zorganizowania wystawy. Miała ona  starszym klasom  przypomnieć zagadnienie omawiane na lekcjach, a młodszych zainteresować przeszłością. Prace trwały ponad tydzień. Czwartoklasiści przygotowali plakaty i zaczęli gromadzić ciekawe przedmioty, wybrane zostały też osoby odpowiedzialne za pilnowanie eksponatów. Jak się później okazało, pomysł był genialny. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem  wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

Tomasz Paluszkiewicz

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki

ul.Daszyńskiego 1, 68-219 Tuplice
tel. 68 362 53 44

sekretariat: sptuplice@edu.tuplice.pl

intendentka tel. 502 026 211

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
NPRC 2.0
NPRC 2.0
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Rodo
Rodo
Monitoring
Monitoring

Administratorem danych osobowych w postaci monitoringu jest:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuplicach
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1
Więcej informacji na temat przetwarzania:
www.sp.tuplice.pl
zakładka RODO

Dziennik Elektroniczny
Dziennik Elektroniczny
Anonimowa skrzynka
Anonimowa skrzynka
Międzyszkolna sieć TIK
Międzyszkolna sieć TIK
Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny na Facebooku
skkt_tuplice
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Promująca Zdrowie
Matematyczne ZOO
matzoo