Poniedziałek 31.01.2011

Opiekunowie: Iwona Sudoł,Wioletta Chopcian,Małgorzata Gwoździńska, Małgorzata Okrasa,Izabella Kowalska,Lidia Orkisz,Renata Marcinkowska

Rodzaj zajęć
Zajęcia plastyczne, rekreacyjno-sportowe i komputerowe.

Wtorek 01.02.2011

Opiekunowie: ks.Maciej Maniarski,Małgorzata Janik, Robert Tecław, Jadwiga Zaborowska, Piotr Haracz, Dariusz Wypych

Rodzaj zajęć
Zajęcia sportowe: turniej gry Trackmania, turniej piłki siatkowej,zajęcia komputerowe.

Środa 02.02.2011

Opiekunowie: Beata Kloc, Małgorzata Szmigielska, Bogusława Kieler, Anna Niewczas, Julita Sarnowska-Sieńko, Wojciech Balcerek

Rodzaj zajęć
Wycieczka do Zakładu Hart-Szkło w Tuplicach, zajęcia malowania na szkle, stereoskopia zabawa 3D.

Czwartek 03.02.2011

Opiekunowie: Dorota Czubata, Grażyna Kucharczyk, Elżbieta Jankowska-Mleczak, Rafał Dziobek, Tomasz Paluszkiewicz

Rodzaj zajęć
Wycieczka do lasu w celu dokarmiania zwierząt, ognisko, konkursy, pogadanka z leśniczym.

Piątek 04.02.2011

Opiekunowie: Anna Dolot, Agnieszka Oleś-Paluszkiewicz, Jolanta Mazurek, Danuta Rudzka-Dziobek, Joanna Lewandowska-Gajda, Agnieszka Skibicka

Rodzaj zajęć
Gry i zabawy ruchowe, gry i zabawy kreatywne.

Z A P R A S Z A M Y !!!!

Dodaj komentarz

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki

ul.Daszyńskiego 1, 68-219 Tuplice
tel. 68 362 53 44

sekretariat: sptuplice@edu.tuplice.pl

intendentka tel. 502 026 211

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
NPRC 2.0
NPRC 2.0
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Rodo
Rodo
Monitoring
Monitoring

Administratorem danych osobowych w postaci monitoringu jest:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuplicach
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1
Więcej informacji na temat przetwarzania:
www.sp.tuplice.pl
zakładka RODO

Dziennik Elektroniczny
Dziennik Elektroniczny
Anonimowa skrzynka
Anonimowa skrzynka
Międzyszkolna sieć TIK
Międzyszkolna sieć TIK
Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny na Facebooku
skkt_tuplice
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Promująca Zdrowie
Matematyczne ZOO
matzoo