Po zakończeniu II wojny światowej na ziemiach odzyskanych zaczęto tworzyć polskie szkoły. Jedną z nich była Szkoła Podstawowa w Tuplicach . Pierwsza polska szkoła w gminie założona została we wrześniu 1945 roku i liczyła 65 uczniów klas I-IV , którymi opiekowało się dwóch nauczycieli. Szkoła mieściła się w budynku przy ul. Lenina 26 ( obecnym budynku poczty przy ul. Mickiewicza ). Ze względu na systematyczne powiększenie się liczby uczniów , rok później została przeniesiona do większego budynku przy ul. Świerczewskiego 39 (obecnie znajdują się mieszkania prywatne) . Do Szkoły Podstawowej w Tuplicach zgłaszały się dzieci i młodzież z okolicznych miejscowości , położonych nawet o 25 km od Tuplic: Łęknicy , Nowych Czapli , Zasiek , Trzebiela , Dębinki. Od roku szkolnego 1946/47 szkołę 4-o klasową przekształcono w pełną szkolę 7-o klasową . Pierwszym dyrektorem tej szkoły został Józef Sać . Szkoła rozwijała się bardzo dynamicznie i stale rosła liczba uczniów . Budynek , w którym mieściła się szkoła z czasem stał się za ciasny . W związku z tym zajęcia lekcyjne prowadzone były na dwie zmiany . Oprócz tego pracę szkoły utrudniały częste zmiany nauczycieli . Szkoła stale się jednak rozwijała . Uczniowie brali udział w olimpiadach przedmiotowych , zawodach sportowych , w których zajmowali czołowe miejsce w skali województwa . Na terenie szkoły działało szereg organizacji uczniowskich : koła teatralne , drużyna harcerska , zespół muzyczny , zespół pieśni i tańca , chór szkolny, sekcja sportowa . Z biegiem lat gmina Tuplice powiększała się, rosła także liczba uczniów , dlatego na początku 1970 r. rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego przy ul. Daszyńskiego 1 . Budynek zbudowano w czynie społecznym . Wykonawcą była Zasadnicza Szkoła Budowlana z Żar , ale aktywny udział w budowie szkoły brała też młodzież i nauczyciele z Tuplic . dużo pracy w budowę szkoły włożył także ówczesny dyrektor szkoły Mikołaj Węgier oraz sekretarz szkoły Wiktoria Węgier. 28 grudnia 1974 roku nowy budynek szkoły oddano do użytku, Zbiorczej Szkoły Gminnej w Tuplicach. Dowożona była tu młodzież z okolicznych miejscowości : Chełmic , Cielmowa , Gręzawy , Łaz , Dębinki , Chlebic , Czernej , Drzeniowa , Nowej Roli , Grabowa , Świbinek, Matuszewic i Jagłowic dzięki czemu liczba uczniów zwiększyła się do około 400 . Przez pewien czas przy szkole istniały takie filie Liceum Ogólnokształcącego dla pracujących oraz Szkoły Rolniczej z Żar .

Dodaj komentarz

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki

ul.Daszyńskiego 1, 68-219 Tuplice
tel. 68 362 53 44

sekretariat: sptuplice@edu.tuplice.pl

intendentka tel. 502 026 211

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
NPRC 2.0
NPRC 2.0
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Rodo
Rodo
Monitoring
Monitoring

Administratorem danych osobowych w postaci monitoringu jest:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuplicach
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1
Więcej informacji na temat przetwarzania:
www.sp.tuplice.pl
zakładka RODO

Dziennik Elektroniczny
Dziennik Elektroniczny
Anonimowa skrzynka
Anonimowa skrzynka
Międzyszkolna sieć TIK
Międzyszkolna sieć TIK
Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny na Facebooku
skkt_tuplice
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Promująca Zdrowie
Matematyczne ZOO
matzoo