Działania profilaktyczne są jednym z działań wychowawczych szkoły mające na celu podniesienia świadomości i umiejętności radzenia sobie z nałogiem. Samorząd uczniowski wraz z opiekunką p. G. Kucharczyk i p. R. Dziobkiem, który przyjął rolę Św. Mikołaja zorganizowali Mikołajki pod hasłem „Zdrowe myślenie chroni przed zniewoleniem, a Święty Mikołaj nie pije i nie pali tylko zdrowe myślenie chwali.” W trakcie przedstawienia profilaktycznego śnieżynki wraz z Mikołajem zapoznali, ze skutkami picia i palenia, oraz udzielali rad jakie powinny być prawidłowe postawy, wobec picia i palenia. W związku z rosnącymi zagrożeniami wśród uczniów oraz negatywnych zachowań. Dziękujemy Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o włączenie się w podejmowanie tego zadania. -Samorząd Uczniowski.

Dodaj komentarz

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki

ul.Daszyńskiego 1, 68-219 Tuplice
tel. 68 362 53 44

sekretariat: sptuplice@edu.tuplice.pl

intendentka tel. 502 026 211

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
NPRC 2.0
NPRC 2.0
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Rodo
Rodo
Monitoring
Monitoring

Administratorem danych osobowych w postaci monitoringu jest:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuplicach
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1
Więcej informacji na temat przetwarzania:
www.sp.tuplice.pl
zakładka RODO

Dziennik Elektroniczny
Dziennik Elektroniczny
Anonimowa skrzynka
Anonimowa skrzynka
Międzyszkolna sieć TIK
Międzyszkolna sieć TIK
Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny na Facebooku
skkt_tuplice
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Promująca Zdrowie
Matematyczne ZOO
matzoo