W dniu 28.10.2008r. odbyła się w naszej szkole uroczystość “Pasowanie na Ucznia”. Pierwszoklasiści przedstawili program artystyczny i złożyli ślubowanie. Następnie p. dyrektor M. Polak dokonała aktu pasowania, a wychowawcy klas p. J. Mazurek i M. Okrasa wręczyły dzieciom dyplomy i birety. Na zakończenie pierwszaki przyjęły życzenia od uczniów klasy trzeciej oraz gratulacje od rodziców i p. kierownik gminnej biblioteki – M. Madczak, która wręczyła uczniom upominki w postaci “Encyklopedii dla dzieci”. Po uroczystym apelu pierwszaki wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi spotkali się na przyjęciu. W bieżącym roku szkolnym do “braci uczniowskiej” przyjętych zostało 36 uczniów. Życzymy im sukcesów w nauce! – Samorząd  Uczniowski.

Więcej w naszej galerii zdjęć

Dodaj komentarz

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki

ul.Daszyńskiego 1, 68-219 Tuplice
tel. 68 362 53 44

sekretariat: sptuplice@edu.tuplice.pl

intendentka tel. 502 026 211

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
NPRC 2.0
NPRC 2.0
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Rodo
Rodo
Monitoring
Monitoring

Administratorem danych osobowych w postaci monitoringu jest:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuplicach
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1
Więcej informacji na temat przetwarzania:
www.sp.tuplice.pl
zakładka RODO

Dziennik Elektroniczny
Dziennik Elektroniczny
Anonimowa skrzynka
Anonimowa skrzynka
Międzyszkolna sieć TIK
Międzyszkolna sieć TIK
Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny na Facebooku
skkt_tuplice
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Promująca Zdrowie
Matematyczne ZOO
matzoo