30 marca odbył się turniej sportowo-wiedzowy „Jesteśmy bezpieczni z Puchatkiem”. W turnieju uczestniczyli wszyscy uczniowie klasy I, którzy zostali podzieleni na trzy grupy. Każdagrupa wybrała lidera, który rozpoczynał kolejne konkurencje sportowe oraz odpowiadał na pytania po naradzeniu się grupą.
Konkurencje przebiegały na przemian: sportowa i wiedzowa. Pytania z „magicznego pudełka” losowała i czytała wychowawczyni klasy pierwszej. Oceniała i punktowała komisja w której składzie byli: kierownik Biblioteki Publicznej w Tuplicach- Maria Madczak, funkcjonariusz Straży Granicznej w Tuplicach- Joanna Skrzypa, przedstawiciel Policji- dzielnicowy Andrzej Dyszczyński. Wszyscy uczestnicy wykazali się wiedzą
na temat bezpiecznego poruszania się na drodze, bezpieczeństwa w klasie i w domu ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z Internetu. Znali zasady postępowania podczas zaistniałego niebezpieczeństwa. Po zakończeniu uczestnikom turnieju zostały wręczone nagrody ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

J. Mazurek

Dodaj komentarz

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki

ul.Daszyńskiego 1, 68-219 Tuplice
tel. 68 362 53 44

sekretariat: sptuplice@edu.tuplice.pl

intendentka tel. 502 026 211

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
NPRC 2.0
NPRC 2.0
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Rodo
Rodo
Monitoring
Monitoring

Administratorem danych osobowych w postaci monitoringu jest:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuplicach
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1
Więcej informacji na temat przetwarzania:
www.sp.tuplice.pl
zakładka RODO

Dziennik Elektroniczny
Dziennik Elektroniczny
Anonimowa skrzynka
Anonimowa skrzynka
Międzyszkolna sieć TIK
Międzyszkolna sieć TIK
Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny na Facebooku
skkt_tuplice
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Promująca Zdrowie
Matematyczne ZOO
matzoo