Składamy podziękowanie Rodzicom, którzy wsparli Zespół Szkół w Tuplicach przystępując do akcji „1% dla naszej szkoły”. Z rozliczenia ubiegłorocznej akcji wynika, że otrzymamy ponad 3000,00 zł (w porozumieniu z Radą Rodziców przeznaczymy je na zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki szkolnej).
W tym roku również mogą się Państwo przyczynić do wzbogacenia szkolnych pracowni, dzięki czemu przebieg nauczania będzie dla uczniów skuteczniejszy. Prosimy o przekazywanie 1% podatku dochodowego na specjalne konto szkoły.

Jeden procent to jedyna część podatku, o której przeznaczeniu każdy może zdecydować sam. Dlatego zachęcamy Państwa, aby w ten prosty sposób wspomóc naszą szkołę,
nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Nie ma przy tym znaczenia, czy ma się nadpłatę, czy niedopłatę podatku.

Wyczerpujące informacje o akcji wspierania szkół znajdują się na stronach
internetowego portalu „Przyjaznej Szkoły”: www.ps.org.pl

1 % podatku można wpłacać na jedną ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Tuplicach:

– Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki:

w polu 124 PIT należy wpisać :
0000031762
w polu 126 PIT należy wpisać:
600000058281 Zespół Szkół w Tuplicach Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki

– Publiczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej:

w polu 124 PIT należy wpisać :
0000031762
w polu 126 PIT należy wpisać:
600000058276 Zespół Szkół w Tuplicach Publiczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej

Dodaj komentarz

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki

ul.Daszyńskiego 1, 68-219 Tuplice
tel. 68 362 53 44

sekretariat: sptuplice@edu.tuplice.pl

intendentka tel. 502 026 211

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
NPRC 2.0
NPRC 2.0
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Rodo
Rodo
Monitoring
Monitoring

Administratorem danych osobowych w postaci monitoringu jest:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuplicach
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1
Więcej informacji na temat przetwarzania:
www.sp.tuplice.pl
zakładka RODO

Dziennik Elektroniczny
Dziennik Elektroniczny
Anonimowa skrzynka
Anonimowa skrzynka
Międzyszkolna sieć TIK
Międzyszkolna sieć TIK
Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny na Facebooku
skkt_tuplice
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Promująca Zdrowie
Matematyczne ZOO
matzoo