Przebieg, terminy, miejsca

· I ETAP – szkolny – obejmuje odpowiedzi uczniów na codzienne pytania konkursowe, które będą umieszczane na szkolnych tablicach ogłoszeń oraz na kartach odpowiedzi przez okres dwóch tygodni –
16 – 27 września 2013 r.

· II ETAP – międzyszkolny – obejmuje test pisemny oraz sprawdzenie umiejętności jazdy rowerem, termin listopad 2013 r. Miejsca eliminacji rejonowych zostaną podane na stronie internetowej Stowarzyszenia po zakończeniu I etapu Konkursu.

· III ETAP – finał – obejmuje test pisemny i praktyczny, termin luty 2014 r.

W konkursie biorą udział  uczniowie klas 4-6

Karty odpowiedzi z każdego dnia 

pobieramy i wrzucamy wypełnione do pudełka w sklepiku szkolnym !!!

Organizatorzy konkursu

· Stowarzyszenie Na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży – główny organizator;
· Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra;
· Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Gorzów Wlkp.;
· Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze;
· Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie – Wydział Ruchu Drogowego;
· Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki

ul.Daszyńskiego 1, 68-219 Tuplice
tel. 68 362 53 44

sekretariat: sptuplice@edu.tuplice.pl

intendentka tel. 502 026 211

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
NPRC 2.0
NPRC 2.0
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Rodo
Rodo
Monitoring
Monitoring

Administratorem danych osobowych w postaci monitoringu jest:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuplicach
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1
Więcej informacji na temat przetwarzania:
www.sp.tuplice.pl
zakładka RODO

Dziennik Elektroniczny
Dziennik Elektroniczny
Anonimowa skrzynka
Anonimowa skrzynka
Międzyszkolna sieć TIK
Międzyszkolna sieć TIK
Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny na Facebooku
skkt_tuplice
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Promująca Zdrowie
Matematyczne ZOO
matzoo