Dnia 4 listopada 2010r. dzieci z klas II odwiedziły Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśny w Jeziorach Wysokich. Bazą  tego ośrodka jest  program dydaktyczny ”LEKCJA W LESIE I O LESIE” oraz stworzona infrastruktura:
-tematyczne sale wystawowe ( hodowli lasu, ochrony lasu,ochrony przyrody, użytkowania lasu, kulturotwórczej roli lasu),
-leśna ścieżka dydaktyczna,
-wieża widokowa,
-ogród dendrologiczny z kolekcją różnych gatunków sosen.
”Lekcja w lesie i o lesie” pozwoliła uczniom m.in. na :
– poznanie zagadnień przyrodniczych i ekologicznych,
– poznanie gospodarki leśnej,
– doskonalenie umiejętności, łączenia wiedzy z różnych dziedzin nauki, obserwacji terenowej,
-kształtowaniu postaw: kultury obcowania z przyrodą, rozbudzanie  wrażliwości  na piękno przyrody.

Wyprawa zakończyła się wspólnym ogniskiem.

Dodaj komentarz

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki

ul.Daszyńskiego 1, 68-219 Tuplice
tel. 68 362 53 44

sekretariat: sptuplice@edu.tuplice.pl

intendentka tel. 502 026 211

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
NPRC 2.0
NPRC 2.0
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Rodo
Rodo
Monitoring
Monitoring

Administratorem danych osobowych w postaci monitoringu jest:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuplicach
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1
Więcej informacji na temat przetwarzania:
www.sp.tuplice.pl
zakładka RODO

Dziennik Elektroniczny
Dziennik Elektroniczny
Anonimowa skrzynka
Anonimowa skrzynka
Międzyszkolna sieć TIK
Międzyszkolna sieć TIK
Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny na Facebooku
skkt_tuplice
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Promująca Zdrowie
Matematyczne ZOO
matzoo